Maharaj Ji Ajaibbani satsang Alert


Sant Ajaib Singh Ji
Maharaj Sawan Singh Ji   Sant Ajaib Singh Ji    Maharaj Kirpal Singh Ji    
     
     

Ahmedabad - SATSANG & MEDITATION PROGRAMME

 

VENUE
Ahmedabad, Gujarat, India
DAILY EVENTS
Morning 3.00 to 5.30 Meditation
Morning 7.00 to 8.00 Meditation
Morning 9.30 to 10.15 Meditation
Morning 11.00 to 12.00 Satsang
Afternoon 12.00 to 12.50 Meditation
Evening 4.00 to 5.00 Meditation
Evening 5.00 to 6.15 Satsang / Question and Answer with BABA JI
Evening 8.15 to 9.00 Bhajan Singing


CONTACT US

info@ajaibbani.org
     

For more information contact

Shailesh Shah : 9998946231, 9725005794
Nilesh : 9328832926, 9824060098
Manu Bhai : 9898465369

 
     
SANT BANI ASHRAM , 16 PS, RAISINGH NAGAR , SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN - 335039 INDIA
Maharaj Sawan Singh Ji Sant Ajaib Singh Ji Maharaj Kirpal Singh Ji